TERMENI SI CONDITII GENERALE CREDITREFORM ROMANIA (denumita in continuare CR RO) PENTRU FURNIZAREA DE RAPOARTE DE BONITATE

1. Obiectul termenilor generali
Prin prezentul document se completeaza prevederile contractului / acordului / formularului de comanda pentru furnizarea de rapoarte de bonitate (denumit in continuare "Contractul").

2. Definirea unor termeni Raportul de bonitate (denumit în continuare Raport) reprezinta informatii despre persoanele juridice / companii, intocmite de CR RO pe baza know-how-ului propriu. Preturile diferitelor tipuri de rapoarte sunt mentionate in lista de preturi inclusa in contract sau agreata anterior.

3. Obligatiile clientului
Rapoartele sunt destinate exclusiv pentru nevoile clientului, care nu are dreptul sa le publice, sa le comunice catre terte parti sau sa le instraineze in alte moduri.

4. Garantia Creditreform, clauza de garantie

  • 4.1 In cazul livrarii cu intarziere a raportului, pretul sau va fi redus in mod corespunzator. Cererea pentru aceasta reducere trebuie sa fie transmisa catre CR RO in scris (inclusiv prin fax si e-mail) in termen de 5 zile de la livrarea raportului.
  • 4.2 In cazul livrarii cu intarziere a raportului de catre CR RO, clientul nu are dreptul la alte compensatii in afara de reducerea de pret.
  • 4.3 Clientul nu are dreptul la reducerea pretului in cazul in care intarzierea a fost cauzata exclusiv din vina clientului (de exemplu, furnizarea de date false cu privire la subiectul solicitat).
  • 4.4 In cazul in care intarzierea a fost cauzata din vina CR RO, precum si din vina clientului, pretul raportului va fi, de asemenea, redus in mod corespunzator in functie de gradul de vinovatie al fiecarei parti.

5. Valabilitatea si modificarea termenilor generali
CR RO are dreptul de a modifica termenii generali, dar o astfel de modificare trebuie sa fie adusa la cunostinta clientului cel putin cu o luna inainte de intrarea in vigoare. In cazul in care clientul nu este de acord cu amendamentul are dreptul de a rezilia contractul pana in ziua in care modificarea intra in vigoare. Rezilierea contractului se poate face numai prin notificarea in scris livrata catre CR RO, cu cel putin 2 saptamani inainte ca modificarea sa intra in vigoare.

6. Modificarea listei de preturi
CR RO are dreptul de a modifica lista de preturi a rapoartelor de bonitate. CR RO trebuie sa informeze clientul cu privire la aceste modificari, cu cel putin o luna inainte ca modificarea sa intre in vigoare.